Strona GłównaNapisz do mnieMapa Strony

arrowHome / Badania::

Sobota  22.2.2020

Aktulności

Arrow 24 lutego 2015 - pojawiły się nowe materiały w dziale Dydaktyka.

Intersim s.c.

Jesteś Naszym:
Notice: Undefined index: ses_id in /home/szkm/public_html/php_config.php on line 68 Call Stack: 0.0075 637824 1. {main}() /home/szkm/public_html/research_files.php:0 0.0077 652064 2. include('/home/szkm/public_html/page_config.php') /home/szkm/public_html/research_files.php:3 0.0091 772904 3. include('/home/szkm/public_html/php_menu_left.php') /home/szkm/public_html/page_config.php:34 0.0093 773888 4. licznik() /home/szkm/public_html/php_menu_left.php:65 0079557 Notice: Undefined offset: 7 in /home/szkm/public_html/php_config.php on line 85 Call Stack: 0.0075 637824 1. {main}() /home/szkm/public_html/research_files.php:0 0.0077 652064 2. include('/home/szkm/public_html/page_config.php') /home/szkm/public_html/research_files.php:3 0.0091 772904 3. include('/home/szkm/public_html/php_menu_left.php') /home/szkm/public_html/page_config.php:34 0.0093 773888 4. licznik() /home/szkm/public_html/php_menu_left.php:65 Notice: Undefined offset: 7 in /home/szkm/public_html/php_config.php on line 85 Call Stack: 0.0075 637824 1. {main}() /home/szkm/public_html/research_files.php:0 0.0077 652064 2. include('/home/szkm/public_html/page_config.php') /home/szkm/public_html/research_files.php:3 0.0091 772904 3. include('/home/szkm/public_html/php_menu_left.php') /home/szkm/public_html/page_config.php:34 0.0093 773888 4. licznik() /home/szkm/public_html/php_menu_left.php:65 Notice: Undefined offset: 7 in /home/szkm/public_html/php_config.php on line 85 Call Stack: 0.0075 637824 1. {main}() /home/szkm/public_html/research_files.php:0 0.0077 652064 2. include('/home/szkm/public_html/page_config.php') /home/szkm/public_html/research_files.php:3 0.0091 772904 3. include('/home/szkm/public_html/php_menu_left.php') /home/szkm/public_html/page_config.php:34 0.0093 773888 4. licznik() /home/szkm/public_html/php_menu_left.php:65
odwiedzającym.

Logo Link

Opis działalności naukowo-badawczej:

1. Opracowanie, wdrożenie oraz popularyzacja w prasie technicznej i nakonferencjach naukowych w Łańsku i Zielonej Górze (2002 r.) rozwiązania konstrukcyjnego zespolonego stropu stalowo-betonowego wg patentu nr 173948.

2. Uzyskanie przez dra inż. Witolda Kucharczuka stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie monografii pt. "Belki zespolone stalowo-betonowe w konstrukcjach budowlanych" (2002 r.).

3. Analiza efektywności układu konstrukcyjnego na przykładzie stalowych hal magazynowych. Porównywano, na podstawie danych z realizacji, zużycie stali i koszt konstrukcji hal jedno- i wielonawowych o układzie ramowym i nominalnie przegubowym stabilizowanym w przestrzeni stężeniami prętowymi i tarczami z elementów obudowy. Wnioski z analizy opublikowano w prasie technicznej i na konferencji naukowej w Łańsku (2003 r.).

4. Opracowanie podręcznika pt. "Stalowe hale i budynki wielokondygnacyjne" (2003 r.). Nagroda Ministra Infrastruktury

5. Badanie eksperymentalne ściskanych i zginanych prętów kompozytowych szkłoepoksydowych. Otrzymane wyniki stanowią podstawę realizacji otwartego przewodu doktorskiego mgra inż. Leszka Trąbskiego pt. "Wyboczenie pełzające ściskanych prętów kompozytowych" (2002-2003 r.).

6. Badania eksperymentalne nowego rozwiązania konstrukcyjnego łączników do stropów zespolonych (zgłoszenie patentowe nr P 362037- 2003 r.). Otrzymane wyniki będą podstawą realizacji pracy doktorskiej mgra inż. Jacka Nawrota.

7. Opracowanie skryptu pt. "Zasady sporządzania rysunków budowlanych konstrukcji stalowych". Nagroda Rektora P.Cz., 2005 r.

8. Badania teoretyczne nad zastosowaniem kompozytów zbrojonych włóknem szklanym w przemyśle. Projekt prototypu mikrochłodni kominowej wykonanej z materiałów kompozytowych (2002 r.)

9. Prace studialne oraz analizy statyczno-wytrzymałościowe uniwersalnego dźwigara deskowań przestawnych do betonowania sprężonych mostów żelbetowych przy współpracy z Firmą PERI - realizacja Trasy Średnicowej w Katowicach (2003 r.).

10. Przeprowadzenie badań określających nośności granicznej połączenia ścinanego belki stalowo-betonowej zespolonej za pomocą wstrzeliwanych gwoździ (zgł. patentowe nr P 370929). Otrzymane wyniki będą podstawą realizacji pracy doktorskiej mgra inż. Pawła Kani pt. "Nośność graniczna połączenia ścinanego belki stalowo-betonowej zespolonej za pomocą wstrzeliwanych gwoździ.

11. Popularyzacja nowoczesnych konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych w prasie technicznej, na konferencji "Warsztat pracy projektanta konstrukcji", Ustroń 2004 i na studiach doktoranckich organizowanych przez Politechnikę Gdańską w 2005 r.

12. Opracowanie podręcznika pt. "Konstrukcje zespolone budynków wielokondygnacyjnych". Przyjęta do druku w Wydawnictwie "Arkady" w 2005 r.

Cień